Nikola Tesla Tarafından Söylenmiş 30 Etkileyici Söz

Birçok büyük bilim adamı bulunmakta, ama en büyüklerinden birisi Nikola Tesla. Tesla çoğunlukla “20. Yüzyılı icat eden adam” olarak bilinir.

Nikola Tesla Tarafından Söylenmiş 30 Etkileyici Söz

Einstein ve Edison kadar ünlü değil ama insanlığa katkısı sonsuzdur.

İşte her zaman çağının ilerisinde olan ve olacak olan bir adamdan bilgelik dolu alıntılar:

1. Bugünün bilim adamları açık düşünmektense derin düşünüyor. Açık düşünmek için akıllı olmak gerekir, ama derin düşünen birisi oldukça deli olabilir.
2. Bilim soyut olguları çalışmaya başladığı gün, on yılda var olduğu yüzyıllarda yaptığından daha fazla ilerleme yapacak.
3. Bugünün bilim insanları matematiği ve deneyleri dallandırdı ve denklem üzerine denklemlere saptılar ve sonunda gerçeklikle alakası olmayan bir yapı oluşturdular.
4. Bilim insanı doğrudan bir sonuç hedeflemez. Gelişmiş fikirlerinin hemen alınmasını beklemez. Onun çalışması gelecek nesiller için bir temeldir. Yaşar, çalışır ve umut eder.
5. Uzay boyunca enerji vardır. Bu enerji statik mi kinetik mi? Eğer statikse umutlarımız boşuna; eğer kinetikse –şu an öyle olduğu bilinmekte- o zaman insanların doğanın düzenine el koyması sadece bir zaman meselesi.
6. Her canlı evrenin çarkına eklenmiş bir makinedir. Görünüşe göre sadece yakın çevresi tarafından etkilense de dış etki katmanı sonsuz uzaklığa genişler.
7. Düşünme ve hareket etmede özgür olsak da gökyüzündeki yıldızlar gibi ayrılmaz bağlarla bir arada tutuluyoruz. Bu bağlar görülemez, ama hissedilebilir.
8. Yirmi birinci yüzyılda, eski uygarlıkta köle iş gücünün yerini robotlar alacak.
9. Medeniyetin yayılışı bir ateşe benzetilebilir; önce zayıf bir kıvılcım, sonra titreyen bir alev, daha sonra hızı ve gücü sürekli artan muazzam bir ateş.
10. Duyularımız dış dünyanın sadece bir dakikalık kısmını algılamamızı sağlar.
11. Erdemlerimiz ve kusurlarımız tıpkı kuvvet ve madde gibi ayrılmaz ikilidir. Ayrıldıklarında insan bir hiçtir.
12. Fikrimi çalmalarını değil kendi fikirlerinin olmamasını umursuyorum.
13. Para insanın yüklediği kadar değere sahip değil. Bütün paramı insanlığın hayatını kolaylaştıran yeni keşiflerime yatırdım.
14. Tüm sürtünmeli dirençlerin arasında insanın hareketini en çok geciktireni Buda’nın “dünyanın en büyük kötülük” dediği cehalettir.
15. İçgüdü bilgiden üstün bir şeydir. Şüphesiz, mantıklı çıkarım veya beynin herhangi başka bir kasıtlı çabası boşuna olduğunda doğruyu algılamamızı sağlayan bazı şeylere sahibiz.
16. Ne kadar çok bilirsek o kadar cahil olduğumuz çelişkili ama doğru, çünkü sadece aydınlanmayla sınırlarımızın farkına varıyoruz. Entelektüel evrimin en tatmin edici sonuçlarından birisi kesinlikle yeni ve daha iyi umutların sürekli açılmasıdır.
17. Birey fanidir, ırklar ve milletler gelir ve yok olurlar, ama insan kalır. Burada birey ve bütün arasındaki derin fark yatmaktadır.
18. İnsanın ilerleyici gelişmesi kesinlikle buluşa bağlıdır.
19. Yalnız kalın, buluşun sırrı budur; yalnız kalın, fikirlerin doğduğu an budur.
20. Hayat her zaman çözüm kapasitesi olmayan bir denklemdir ve öyle kalacaktır, ama bazı bilinen faktörler içerir.
21. Yaptığım her şeyde bana kılavuzluk eden istek, doğanın güçlerini insanoğlunun hizmeti için kullanma isteğidir.
22. Barış sadece evrenin aydınlanmasının doğal bir sonucu olarak gelebilir.
23. Devletler ve milletlerin yanında bireyler arası savaşlar da yanlış anlaşılmalardan kaynaklanır. Yanlış anlaşılmalara her zaman birbirinin görüşüne saygı duyamama durumu sebep olur.
24. İnsan enerjisini artırma probleminin üç olası çözümü üç kelime ile cevaplanabilir: yemek, barış, iş.
25. Bir kişinin Tanrı dediği şeye başka birisi fizik kuralı diyebilir.
26. Ayın son 29 günü en zor günlerdir!
27. Yeni duygular için can atarız ama sonra onlara ilgisiz oluruz. Dünün harikaları bugünün sıradan olayları haline gelir.
28. Geleceğin doğruyu söylemesine izin ver ve herkesi çalışma ve başarılarına göre değerlendir. Bugün onların, kendisi için çalıştığım gelecek ise benim.
29. İnsan kalbini, bir mucidin kendi beyninin yarattığı bir ürünün başarıya ulaştığını görmesinden daha fazla heyecanlandıran bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bu tür duygular insana yemeyi, uyumayı, arkadaşları, aşkı, her şeyi unutturuyor.
30. Nefretiniz elektriğe dönüştürülebilseydi bütün dünyayı aydınlatırdı.